Onsdag denne uken kom den første av MANs hydrogenlastebiler til Lillestrøm. Under lanseringen på Nova Spektrum kunne bransjefolk og presse få se og kjenne på den miljøvennlige løsningen for transport av alt som er tungt og skal fraktes langt.
Foto: Lill-Torunn Kilde
Velegnet for norske forhold

Statssekretær Cecilie Kroglund fra Samferdselsdepartementet fikk æren av å avduke hydrogenlastebilen. Hun roste i sitt innlegg MANs arbeid med å samle hele verdikjeden for hydrogen til lanseringen, og påpekte at hydrogen kan bli et positivt bidrag i Norge, på grunn av vår krevende topografi og langstrakte land.

 

Statssekretær Cecilie Kroglund fra Samferdselsdepartementet var til stede ved avdukingen av MANs første hydrogenlastebil under lanseringen i Lillestrøm onsdag. Her sammen med Lukas Walter og Frank Nielsen fra MAN Truck & Bus. Foto: Lill-Torunn Kilde.

H2Truck-prosjektet består av sentrale aktører i hele verdikjeden innen produksjon og bruk av grønt hydrogen. De har jobbet i flere år for å få til en satsning på grønt hydrogen til transport, der målet har vært å få de første 100 hydrogenlastebilene på norske veier innen 2025. Dette ser nå ut til å lykkes.

Attraktiv partner
Tilsammen skal MAN produsere en førserie på 200 hydrogenlastebiler i 2025. 100 av disse skal leveres til Norge, som med det blir det viktigste satsingslandet. Vår tidlige bruk av elektriske kjøretøy har gjort oss til en attraktiv partner.

– Vi har registrert stor interesse for hydrogenforbrenningsteknologien innenfor langtransport og anlegg fra norske aktører, og det er én av grunnene til at nettopp Norge er valgt som første land, sa Johnny Martinsen, produktsjef i MAN Truck & Bus Norge, under lanseringen onsdag.

Serieproduksjon i 2026?

MANs hydrogenlastebiler har en rekkevidde på 450 til 500 km, og kan fylle tanken på under 15 minutter.

– Den kan derfor godt sammenliknes med dagens diesellastebiler, og passer godt til langtransport med tung nyttelast og til bruk på anlegg, som er segmenter det er mer utfordrende å elektrifisere. De passer med andre ord til alt som er tungt og skal fraktes langt. For anleggstransport er det for eksempel viktig at denne lastebilen er 2,5 tonn lettere enn en elektrisk lastebil, og dermed har større kapasitet, sa Martinsen.

Disse første 100 lastebilene legger grunnlaget for en rask oppskalering.

– Om alt går som det skal kan vi starte serieproduksjon i 2026, sa han.

H2Truck-prosjektet ledet av Jan Carsten Gjerløw har arbeidet i halvannet år for å få de første 100 hydsrogenlastebilene til Norge innen 2025. Nå har det lykkes, blant annet på grunn av et godt samarbeid med Richard Frenz, head of Transformation i MAN Truck & Bus SE. Foto: Lill-Torunn Kilde.

 

Kjent teknologi
Den nye hydrogenlastebilen MAN hTGX er basert på forbrenningsmotoren i den velprøvde TG-serien, og bruker original MAN- teknologi fra motorfabrikken i Nürnberg. Lastebilen har vært gjennom tester i ulike klimasoner og topografi, som Nord-Sverige vinterstid og Spania med sol og varme.

To nye stasjoner

En forutsetning for at hydrogenlastebilene kan rulle på norske veier er at det bygges fyllestasjoner. For å sikre en koordinert utrulling har MAN jobbet tett sammen med Vireon, som skal bygge et nettverk av hydrogenstasjoner i Norge, Sverige, Danmark og Finland.

I Norge har Vireon så langt fått tilsagn om støtte fra Enova til fire fyllestasjoner. Under lanseringen onsdag kunne Astrid Lillliestråle, avdelingsdirektør for teknologi og markedsutvikling i Enova, komme med enda en nyhet.

– Det er veldig gledelig å kunne fortelle at Vireon i dag har fått støtte til to nye stasjoner, på Vinje og på Lørenskog, sa Lilliestråle.

Vireon har da fått tilsagn om støtte til totalt seks hydrogen fyllestasjoner for tungtransport, på Dombås, Innlandsporten (Stange), Lørenskog, Vestby, Vinje og Stavanger.

 

Samling om utslippskutt! Her er noen av aktørene som var på scenen under lanseringen i Lillestrøm, samlet foran MAN hTGX. Foto: Lill-Torunn Kilde.

 

Fakta om utslipp fra transport
Veitrafikk står for 18 prosent av de totale klimagassutslippene, og over halvparten av utslippene fra transportsektoren. Utslippene fra tungtransport har økt de siste årene, til tross for økt bruk av biodrivstoff og mer effektive kjøretøy, og utgjør ca. halvparten av utslippene fra veitrafikken. Utslippene fra tunge kjøretøy og varebiler var i 2022 på totalt 4,5 millioner tonn CO2-ekvivalenter.

(Kilde: Miljødirektoratet).