100 hydrogenlastebiler til Norge i 2025

MAN skal produsere en førserie på 200 hydrogenlastebiler i 2025. 100 av disse skal leveres til Norge, som med det blir det viktigste satsingslandet. – Dette er en verdensnyhet og en milepæl for arbeidet med å kutte utslipp i transportsektoren, sier Jan Carsten Gjerløw, leder av H2Truck-prosjektet.

MAN hTGX

 I prosjektet deltar sentrale aktører i hele verdikjeden innen produksjon og bruk av grønt hydrogen, med et mål om å få de 100 første hydrogendrevne lastebilene på norske veier innen neste år.

Norge først ut

MAN er en av verdens største lastebilprodusenter. Når selskapet nå skal produsere en førserie på totalt 200 hydrogenlastebiler innebærer det en milepæl i satsingen på hydrogen til tungtransport i global målestokk. Norge er det første landet som får tilgang til lastebilene.

–  Vi gleder oss veldig til nå å kunne tilby denne nullutslippsløsningen til interesserte kunder, sier Steinar R. Berg og Magne Skjerven, begge med ansvar for salg til storkunder hos MAN Truck & Bus Norge.

Magne Skjerven. Foto MAN

–   MANs mål med å tilby hydrogenlastebilene er å tilby en alternativ nullutslippsteknologi i segmenter som er utfordrende å elektrifisere, sier Johnny Martinsen, produktsjef last i MAN Truck & Bus Norge.

Han trekker fram:

  • Høy nyttelast, god rekkevidde og rask fylletid: Vi skal levere en førserie hydrogen trekkvogner i 6×2 og 6×4 utgave som er godt egent for norske forhold med en rekkevidde fra 450 til 500 km og som kan tankes i løpet av 10-12 minutter.
  • Vårt fokus er fortsatt klart på BEV: Elektrisk drivlinje har betydelige fordeler i forhold til andre drivkonsepter når det gjelder drifts- og energikostnader, spesielt innenfor lokal godstransport. Vår nye hydrogendrevne hTGX gjør at vi nå også kan tilby en alternativ og komplementær nullutslippsløsning til vår nye generasjon elektriske kjøretøy. Den vil passe godt til segmenter som er mer utfordrende å elektrifisere slik som langtransport og anleggssegmentet.
  • Optimalisert for krevende operasjoner: MAN hTGX er godt egnet for høye norske totalvekter. Den er robust og pålitelig og takler godt utfordrende miljøer. Den er også ideell for våre nordiske klimatiske forhold og utfordrende topografi.
  • Velprøvd MAN-teknologi: Som et 100 % MAN-produkt er MAN hTGX basert på den velprøvde TG-serien og bruker nyskapende og original MAN teknologi fra motorfabrikken i Nürnberg. Denne kombinasjonen garanterer høy ytelse, høy kvalitet og enkelt / rutinemessig vedlikehold.
  • Sterk partner: Vi har registrert stor interesse for hydrogenforbrenningsteknologien innenfor segmentene langtransport og anlegg fra norske aktører, og det er én av grunnene til at nettopp Norge er valgt som første land, avslutter Martinsen.

 

Serieproduksjon av lastebilen kan starte allerede i andre halvår 2026. Disse første 100 lastebilene legger dermed grunnlaget for en rask oppskalering.

Nå kan hydrogenstasjonene bygges

En forutsetning for at hydrogenlastebilene kan rulle på norske veier er at det bygges fyllestasjoner. For å sikre en koordinert utrulling har MAN jobbet tett sammen med det norske selskapet Vireon, som skal bygge et nettverk av hydrogenstasjoner i Norge, Sverige, Danmark og Finland.

–  Det blir ingen hydrogenlastebiler uten fylleinfrastruktur, og vårt samarbeid med Vireon er derfor avgjørende for at nettopp Norge prioriteres så tungt, avslutter Martinsen.

Vireon har så langt fått tilsagn om støtte fra Enova til fire stasjoner i Norge.

–  Vi er klare til å bygge hydrogenstasjoner for lastebiler i Norge og har jobbet tett sammen med MAN og H2 Truck for å få de første 100 hydrogenlastebilene på veien allerede i 2025, sier Per Øyvind Voie, daglig leder i Vireon.

De første stasjonene vil gjøre det mulig å bruke hydrogen i noen utvalgte korridorer. På sikt skal det etableres et nettverk av stasjoner som gjør at hydrogenlastebiler kan brukes i hele landet. Voie påpeker at myndighetene må bidra så takten i omstillingen kan øke.

Per Øyvind Voie. Foto Vireon

–  Hydrogen som drivstoff har alle egenskapene som skal til for å erstatte diesel fullstendig i tungtransporten – og når MAN nå går i gang med sin førserieproduksjon kan det skje raskt. Men skal vi lykkes trengs det en mye raskere oppskalering av både hydrogenproduksjon og fylleinfrastruktur. I det nye forslaget til NTP var hydrogen til tungtransporten knapt nevnt, så her må myndighetene mye sterkere på banen om de mener alvor med å kutte utslippene, sier Per Øyvind Voie.

Milepæl for norsk hydrogensatsing

Generalsekretær Ingebjørg Telnes Wilhelmsen i Norsk Hydrogenforum (NHF) mener MANs satsing er viktig ikke bare for den norske hydrogensatsing, men også for mulighetene til å nå klimamålene i transportsektoren. Miljødirektoratets vurdering er at måltallet for nye utslippsfrie lastebiler må økes til 100 % i 2030 dersom klimamålene skal nås.

Ingebjørg Telnes Wilhelmsen. Foto: Ihne Pedersen

–  Da er vi avhengig av å ta i bruk både hydrogendrevne og batterielektriske lastebiler. MANs lansering markerer starten på utrullingen av hydrogenlastebiler og -stasjoner. Dette er en milepæl for hydrogensatsingen i Norge, og svært viktig for å nå klimamålene innen transport sier Ingebjørg Telnes Wilhelmsen.

Samler hele verdikjeden

H2Truck-prosjektet er et samarbeid mellom lastebilbrukere, leverandører av hydrogen og lastebilprodusentene. Prosjektet skal øke kunnskapen i hele verdikjeden og bidra til å redusere barrierer og risikoen for den enkelte aktør. Prosjektleder Jan Carsten Gjerløw har samarbeidet med MAN i lang tid for å få til denne satsingen, og er svært fornøyd med at dette nå har lykkes og at Norge får tilgang til lastebilene først.

Jan Carsten Gjerløw. Foto: Kristin Svorte

–  Det er veldig gledelig at MAN nå kommer med de første hydrogenlastebilene og raskt kan skalere opp produksjonen. Mange transportører er interesserte i lastebilene, men det er krevende å være tidlig bruker av ny teknologi. Et godt samarbeid mellom aktørene i verdikjeden vil sikre at hydrogen blir tilgjengelig når lastebilene kommer. Dette er fokuset i H2Truck, og jeg er glad for at utrullingen nå endelig kan starte, sier Jan Carsten Gjerløw, daglig leder i Evig Grønn.

 

 

 

 

 

Les pressemeldingen fra MAN Truck & Bus SE her

MAN hTGX